Metrel MI 3155 EurotestXD EU Wielofunkcyjny miernik instalacji

Nowy produkt

Miernik Metrel MI 3155 EurotestXD jest najnowszym flagowym modelem z najbardziej zaawansowanej technologicznie linii wielofunkcyjnych przyrządów pomiarowych.

Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego w cenie.

Więcej szczegółów

10 450,00 zł netto

Więcej informacji

OPIS

Miernik Metrel MI 3155 EurotestXD jest najnowszym flagowym modelem z najbardziej zaawansowanej technologicznie linii wielofunkcyjnych przyrządów pomiarowych. Został on specjalnie zaprojektowany z myślą o pomiarach obiektów przemysłowych. Elementami wyróżniającymi przyrząd MI 3155 spośród innych tego typu urządzeń są: ergonomiczny kształt, intuicyjny interfejs użytkownika, rozbudowany organizer pamięci, dowolnie programowalne testy automatyczne AutoSequence® oraz kolorowy, dotykowy ekran pozwalający na szybkie i intuicyjne sterowanie dostępnymi funkcjami. Tester wykonuje pomiary zgodnie z wymaganiami normy IEC/PN-EN 61557 oraz pozwala wykonywać pomiary w oparciu o wymagania norm powiązanych (np. IEC/PN-HD 60364-6 czy IEC/PN-HD 60364-4-41) czyli m.in. sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, pomiary impedancji linii i pętli zwarcia z użyciem 3 lub 4 przewodów pomiarowych czy pomiary rezystancji uziemienia. Wachlarz możliwości miernika uzupełniają funkcje takie jak: monitorowanie napięcia instalacji w trybie rzeczywistym, sprawdzenie kolejności następstwa faz, testowanie napięcia przebicia warystorów, kalkulacja współczynników PI/DAR, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar czasu rozładowania, pomiary, sprawdzenie monitora stanu izolacji (IMD), pomiar prądu pierwszego uszkodzenia (ISFL), a także przewodnik po inspekcjach i oględzinach. Mierniki Metrel od ponad 60 lat są najczęściej wybieranymi rozwiązaniami m.in. do pomiarów instalacji.

Funkcje pomiarowe:

 • Pomiar impedancji uzwojeń transformatora metodą 4-przewodową
 • Wysokoprecyzyjna ocena spodziewanego prądu zwarcia
 • Trójprzewodowy pomiar rezystancji przewodu ochronnego (funkcja RPE) bez używania niewygodnych przewodów przedłużających
 • Automatyczny pomiar rezystancji izolacji pomiędzy żyłami L-N, N-PE oraz L-PE (funkcja RIZO WSZYSTKO)
 • Czteroprzewodowy pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem DC od 50V do 2500V wraz z kalkulacją współczynników PI oraz DAR
 • Test warystora
 • Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA DC ze zmianą polaryzacji
 • Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 7mA
 • Dwuprzewodowy lub trójprzewodowy pomiar impedancji pętli zwarcia (L-PE) bez wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego RCD
 • Pomiar napięcia dotykowego za pomocą zewnętrznej sondy P/S
 • Dwuprzewodowy lub trójprzewodowy pomiar impedancji linii (L-L, L-N)
 • Pomiar napięcia TRMS oraz częstotliwości w instalacjach 1-fazowych oraz 3-fazowych
 • Pomiary impedancji linii/pętli zwarcia oraz wyłączników RCD w zakresie częstotliwości sieciowej z przedziału 16...400Hz
 • Sprawdzenie kolejności następstwa faz
 • Pomiar mocy oraz współczynnika THD (do 12 harmonicznej)
 • Testowanie wyłączników różnicowoprądowych RCD (ogólnego przeznaczenia oraz selektywne, typu AC, A, F, B, B+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S)
 • Pomiar rezystancji uziemienia (metoda 3-przewodowa oraz 2-cęgowa)
 • Pomiar rezystywności gruntu z pomocą adaptera Ro (opcja)
 • Pomiar prądów obciążenia oraz prądów upływu (opcja)
 • Pomiar prądu pierwszego uszkodzenia (ISFL) w układzie IT
 • Testowanie urządzeń monitorujących stan izolacji (IMD) w układzie IT
 • Tryb badania maszyn - wraz z pomiarem czasu rozładowania
 • Pomiar natężenia oświetlenia (opcja)
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia z wysoką rozdzielczością (opcja)
 • Sprawdzanie bezpieczeństwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych (opcja)
 • Określanie lokalizacji obwodów (opcja)
 • Obsługa skanerów kodów kreskowych i kodów QR (opcja)

Główne zalety

 • Dowolnie programowalne automatyczne testy AutoSequence®
 • Zaimplementowane gotowe testy AutoSequence® uzależnione od profilu przyrządu
 • Zaimplementowane testy zautomatyzowane dedykowane dla różnych układów sieci:
 • Asystent przeprowadzania inspekcji
 • Asystent przeprowadzania oględzin
 • Scenariusze inspekcji oraz oględzin użytkownika, które mogą zostać zaimplementowane do testów AutoSequence®
 • Kompletne testy automatyczne dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
 • Oględziny oraz sprawdzenie funkcjonalne maszyn elektrycznych
 • Wbudowane ekrany pomocy ze schematami pomiarowymi
 • Wbudowane charakterystyki zabezpieczeń nadprądowych pozwalające na automatyczną ocenę pomiaru impedancji linii/pętli zwarcia
 • Monitorowanie napięć instalacji w czasie rzeczywistym
 • Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości
 • Zautomatyzowana procedura testowania wyłączników RCD (RCD AUTO)
 • Zautomatyzowana procedura pomiaru impedancji (Z AUTO)
 • Łatwa filtracja przydatnych funkcji za pomocą filtra grup zastosowań
 • Wbudowana ładowarka oraz akumulator w wyposażeniu standardowym
 • Wbudowany moduł Bluetooth® pozwalający na bezprzewodową komunikację z komputerami PC oraz tabletami lub smartfonami z systemem Android
 • Oprogramowanie Metrel ES Manager dla komputerów PC pozwalające na przesyłanie danych do/z przyrządu, tworzenie protokołów czy struktur pomiarowych
 • Opcjonalne oprogramowanie aMESM dla urządzeń z systemem Android pozwalające na komunikację z przyrządem i przesyłanie danych

Zastosowanie

 • Odbiorcze oraz okresowe badania bezpieczeństwa instalacji elektrycznych niskiego napięcia w układach sieci TT, TN oraz IT
 • Badanie bezpieczeństwa instalacji jednofazowych oraz trójfazowych
 • Badanie bezpieczeństwa instalacji niskiego napięcia
 • Czynności konserwacyjne maszyn lub instalacji elektrycznych
 • Czynności konserwacyjne i badanie instalacji odgromowych
 • Badanie instalacji o różnych częstotliwościach znamionowych (14-500Hz)
 • Wykonywanie pomiarów na placach budowy
 • Testowanie bezpieczeństwa maszyn i rozdzielnic elektrycznych
 • Wykonywanie pomiarów instalacji medycznych pracujących w układzie IT
 • Testowanie bezpieczeństwa instalacji zasilanych z agregatów stacjonarnych lub mobilnych (w tym np. instalacje wozów pożarniczych czy wozów wojskowych)
 • Testowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
 • Zaawansowana diagnostyka izolacji

PARAMETRY TECHNICZNE

CIĄGŁOŚĆ

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Metoda 2-przewodowa -
pomiar prądem 7 mA
0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 1999 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry)
Metoda 2-przewodowa lub
4-przewodowa
- pomiar prądem 200 mA
0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)


REZYSTANCJA IZOLACJI

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
R izolacji, R izolacji - wszystko1
Napięcie pomiarowe
50/100/250 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.1 MΩ
±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
R izolacji, R izolacji - wszystko1
Napięcie pomiarowe
500/1000 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
R izolacji, R izolacji - wszystko1
Napięcie pomiarowe
2500 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
1.00 GΩ ... 19.99 GΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
0.01 GΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)
DAR, PI0.01 ... 9.99
10.0 ... 100.0
0.01
0.1
±(5 % w.w. + 2 cyfry)
±(5 % w.w.)
Test warystora AC, DC20 V … 1000 V (DC)
0 V … 625 V (AC)
1 V
1 V
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)


RCD

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
RCD Uc0.00 V ... 19.99 V
20.0 V ... 99.9 V
0.1 V(-0 %/+15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0 %/+15 %) w.w.
RCD (t)0.00 ms ... 40.0 ms
0.0 ms ... maks. czas
0.1 ms±1 ms
±3 ms
RCD I Narastający0.2xIΔN ... 1.1xIΔN (AC, MI, EV a.c.)
0.2xIΔN ... 1.5xIΔN (A, IΔN ≥30 mA)
0.2xIΔN ... 2.2xIvN (A, IΔN 0.2xIΔN ... 2.2xIΔN (B, MI, EV d.c.)
0.05xIΔN±0.1xIΔN


IMPEDANCJA

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Zlinii (L-L, L-N), Ipsc,
Zlinii 4-przewodowo3
0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)
Zpętli (L-PE), Ipfc,
Zpętli 4-przewodowo3
0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(10 % w.w.)
Zs RCD41.00 kΩ ... 9.99 kΩ10 Ω±(10 % w.w.)


NAPIĘCIE

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
TRMS (0, 14 ... 500 Hz)0 … 550 V1 V±(2 % w.w. + 2 cyfry)
Częstotliwość0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz ... 499.9 Hz
0.01 Hz
0.1 Hz
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)


PRĄD

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
TRMS,
AC cęgami A 1018,
zakres=20 A
0.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
TRMS,
AC cęgami A 1019,
zakres=20 A
0.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
Wartość orientacyjna
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS,
AC/DC cęgami A 1391,
zakres=40 A
0.00 A ... 1.99 A
2.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS,
AC/DC cęgami A 1391,
zakres = 300 A
0.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
40.0 A ... 299.9 A
0.01 A
0.1 A
0.1 A
Wartość orientacyjna
Wartość orientacyjna
±(3 % w.w. + 5 cyfr)


REZYSTANCJA UZIEMIENIA

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Metodą 3-przewodową50.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 9999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
Metodą 2-cęgową0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 30.0 Ω
30.1 Ω ... 39.9 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)
Rezystywność gruntu0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm ... 999 Ωm
1.00 kΩm ... 9.99 kΩm
10.0 kΩm ... 99.9 kΩm
100 kΩm ... 9999 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
1 kΩm
±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ


MOC

FunkcjaZakres pomiarowy
Moc (P, S, Q)0.00 W (VA, Var) ... 99.9 kW (kVA, kVar)
Współczynnik mocy-1.00 ... 1.00
Współczynnik THD napięcia0.1 % ... 99.9 %


HARMONICZNE

FunkcjaZakres pomiarowy
Harmoniczne napięcia0.1 V ... 500 V
Współczynnik THD napięcia0.1 % ... 99.9 %
Harmoniczne oraz współczynnik
THD prądu
0.00 A ... 199.9 A


PRĄD PIERWSZEGO USZKODZENIA (ISFL)

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
ISC 1, ISC 20.0 mA ... 19.9 mA0.1 mA±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry)


TEST IMD

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Próg zadziałania alarmu
monitora rezystancji izolacji
5 … 640 kΩ5 kΩWartości orientacyjne, do 128 kroków


NATĘŻENIE OŚWIETLENIA

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Typ B0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(5 % wartości wskazanej + 2 cyfry)
±(5 % w.w. + 2 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)
Typ C0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(10 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)


CZAS ROZŁADOWANIA

FunkcjaZakres pomiarowyRozdzielczośćDokładność
Czas rozładowania0.0 s … 10.0 s0.1 s±(5 % wartości wskazanej + 2 cyfry)
Napięcie szczytowe0 V … 550 V1 V±(5 % w.w. + 3 cyfry)


DANE OGÓLNE

Zasilanie7.2 V (akumulator Li-Ion 4400 mAh)
Kategoria przepięciowa600 V CAT III; 300 V CAT IV
Klasa ochronyPodwójna izolacja
Porty komunikacyjneBluetooth, USB, RS232
Masa1.78 kg
Wymiary (dł. x wys. x szer.)252 x 111 x 165 mm


1 Prąd pomiarowy 1 mA ... 3 mA
2 Prąd progowy 1 mA
3 Itest = 20 A przy 230 V; 16 ... 400 Hz
4 Itest MAKS = 0.5 x IΔN
5 UOC < 30 VAC, ISC < 30 mA, f = 15 Hz

Zestaw standardowy Metrel MI 3155 EU

 • Miernik MI 3155 EurotestXD
 • Cęgi prądowe A 1019
 • Cęgi prądowe A 1018 (prąd pobierany / prąd upływowy)
 • Pakiet akumulatorów 8800 mAh
 • Zasilacz 12V/3A
 • Wtyczka commander, 1.5 m
 • Przewód pomiarowy, 4-żyłowy, 1.5 m
 • Przewód pomiarowy, 3-żyłowy, 1.5 m
 • Przewód pomiarowy, 2-żyłowy, 2,5 kV, 1.5 m
 • Sondy ostrzowe - 4 szt. (czarna, niebieska, zielona, czerwona)
 • Sondy krokodylkowe - 6 szt. (czarne - 2 szt., niebieska - 1 szt., zielona - 1 szt., czerwone - 2 szt.)
 • Zestaw do pomiaru rezystancji uziemienia - 20 m
 • Przewód USB
 • Bezpieczny futerał na przyrząd i akcesoria
 • Pasek transportowy
 • Licencja oprogramowania Metrel ES Manager w wersji ADVANCED
 • Oprogramowanie Metrel ES Manager na płycie CD
 • Aplikacja Metrel aMESM Android
 • Skrócona instrukcja obsługi w formie drukowanej
 • Pełna instrukcja obsługi w formie elektronicznej na płycie CD
 • Świadectwo wzorcowania