WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy usługi w zakresie wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych. Nasze bogate doświadczenie w tym zakresie przekłada się na rzetelność wyników pomiarów i fachowość wykonania usług. Dzięki nam będziesz posiadać całkowitą pewność najwyższej sprawności i wiarygodności używanego przyrządu.


W Laboratorium obowiązuje  system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Potwierdzeniem najwyższej jakości usług wzorcowań wykonywanych przez nasze Laboratorium Wzorcujące jest uzyskanie akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji.
Akredytowana działalność Laboratorium jest określona w zakresie Akredytacji  Laboratorium Wzorcującego nr AP 090, dostępnym na każde życzenie Klienta, a niezależnie dostępnym również w witrynie internetowej PCA - www.pca.gov.pl.
 
OFERTA LABORATORIUM
      
      
      
Szczegóły oferty laboratorium na stronie firmowej www.esp.net.pl

WYKAZ WZORCOWANYCH PRZYRZĄDÓW

Wykaz przyrządów wzorcowanych w dziedzinie wielkości elektrycznych, objętych zakresem akredytacji:

 • Mierniki rezystancji izolacji
 • Mierniki rezystancji pętli zwarcia
 • Mierniki impedancji pętli zwarcia
 • Mierniki rezystancji uziemienia
 • Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Omomierze
 • Testery (próbniki) wytrzymałości elektrycznej izolacji
 • Źródła napięcia stałego
 • Mierniki parametrów instalacji elektrycznych
 • Mierniki napięcia przebicia
 • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
 • Liczniki energii elektrycznej biernej prądu przemiennego
 • Klucze dynamometryczne


Wykaz przyrządów pomiarowych wzorcowanych i sprawdzanych w dziedzinie wielkości elektrycznych, nie objętych zakresem akredytacji:

 • Mierniki cęgowe
 • Mierniki przesunięcia fazowego
 • Analizatory sieci energetycznej
 • Analizatory harmonicznych
 • Testery bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (PAT)
 • Multimetry oraz przyrządy uniwersalne analogowe i cyfrowe
 • Amperomierze analogowe i cyfrowe prądu stałego
 • Amperomierze analogowe i cyfrowe prądu przemiennego
 • Woltomierze analogowe i cyfrowe napięcia stałego
 • Woltomierze analogowe i cyfrowe napięcia przemiennego
 • Watomierze analogowe i cyfrowe jednofazowe i trójfazowe
 • Częstościomierze

Wykaz przyrządów wzorcowanych w dziedzinie wielkości optycznych, geometrycznych, momentu siły, temperatury i wilgotności:

 • Luksomierze
 • Manometry
 • Suwmiarki
 • Mikrometry
 • Przymiary wstęgowe
 • Dalmierze laserowe
 • Termometry
 • Termohigrometry szczegóły